Polityka Jakości P.H. KOBE sp. z o.o.

P.H. KOBESpółka z o.o. realizuje Politykę jakości w odniesieniu do produkcji i usług w zakresie: Produkcja, naprawa i sprzedaż palet EPAL,palet przemysłowych, opakowań i innych oraz obróbka fitosanitarna.

Nasze działania są zgodne z wymaganiami prawnymi, aktualną wiedzą techniczną i potrzebami określonymi przez Klientów. Naszym głównym celem jest satysfakcja naszych Klientów oraz optymalizacja prowadzonych procesów w kierunku zachowania wymaganego poziomu jakościowego oferowanych wyrobów i usług.

Realizując przyjętą Politykę jakości wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008 podejmując zobowiązanie do:

  1. Dostosowywania się do wymagań Klienta.
  2. Stosowania materiałów pochodzących wyłącznie od kwalifikowanych dostawców.
  3. Prowadzenia realizacji usługi i wytwarzania wyrobów w sposób nadzorowany, zapewniający zadowolenie z obsługi i wyrób o odpowiedniej jakości.
  4. Świadomego zaangażowania wszystkich pracowników w proces tworzenia jakości i przestrzegania zasad dbałości o Klienta.
  5. Współpracy z kwalifikowanymi dostawcami prowadzącymi procesy produkcji i procesy technologiczne w sposób nadzorowany, zapewniający otrzymanie wyrobu o poziomie jakości akceptowanym przez rynek.
  6. Doskonalenia zasobów.

Deklaruję całkowite poparcie dla działań mających na celu uczynienie naszego Systemu Zarządzania Jakością optymalnym.

Pobierz Politykę Jakości w formacie PDF.